5.4.4 Dimensions

Les dimensions d’un objecte gràfic especifiquen les posicions dels límits esquerre i dret, aixi com els límits inferiors i superior de les caixes limítrofs dels objectes amb distàncies a partir del punt de referència de l’objecte en unitats d’espais de pentagrama. Aquestes posicions es codifiquen freqüentment com dues parelles de valors de l’Scheme. Per exemple, l’ordre de marcatge de text \with-dimensions agafa tres arguments, dels quals els dos primers son una parella de l’Scheme que dóna les posicions dels cantons esquerre i dret i una altra parella de l’Scheme que dona posicions dels límits inferior i superior:

\with-dimensions #'(-5 . 10) #'(-3 . 15) arg

Això especifica una caixa circumdant per a arg amb el seu límit a -5, el seu límit a 10, l’inferior a -3 i el superior a 15, tots ells mesurats a partir del punt de referència de l’objecte en unitats d’espais de pentagrama.

Vegeu també

Referència de la notació: Distàncies i mesures.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).