3.2.1 Creació de títols encapçalaments i peus de pàgina

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).