2.8.2 Enfocaments contemporanis del ritme

Aquesta secció tracta dels problemes de la notació de les duracions a la música contemporània.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).