2.6.1 Notació comuna per a instruments de vent

Aquesta secció presenta la notació comuna per gairebé tots els instruments de vent.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).