2.10.1 Notació comuna per a músiques no occidentals

Aquesta secció estudia la forma d’introduir i imprimir partitures musicals que no pertanyen a la tradició clàssica occidental, també coneguda com a Període de la pràctica comuna.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).