2.4.1 Notació comuna per a cordes amb trasts

Aquesta secció s’ocupa de la notació comuna exclusiva dels instruments de corda amb trasts.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).