A.10 Estils de clau

La taula següent presenta tots els estils de clau possibles i el lloc del Do central en cada una.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).