1.1.2 Modificació de diverses notes a l’hora

Aquesta secció tracta de la manera de modificar les altures.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).