Línies divisòries a la música contemporània

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).