Exemple de música de gaita

La coneguda melodia Amazing Grace té aquest aspecte en notació de gaita.

\include "bagpipe.ly"
\layout {
 indent = 0.0\cm
 \context { \Score \remove Bar_number_engraver }
}

\header {
 title = "Amazing Grace"
 meter = "Hymn"
 arranger = "Trad. arr."
}

{
 \hideKeySignature
 \time 3/4
 \grg \partial 4 a8. d16
 \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
 \grg f2 \grg f8 e
 \thrwd d2 \grg b4
 \grG a2 \grg a8. d16
 \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
 \grg f2 \grg e8. f16
 \dblA A2 \grg A4
 \grg A2 f8. A16
 \grg A2 \hdblf f8[ e32 d16.]
 \grg f2 \grg f8 e
 \thrwd d2 \grg b4
 \grG a2 \grg a8. d16
 \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
 \grg f2 e4
 \thrwd d2.
 \slurd d2
 \bar "|."
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Winds.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).