2.1.8 Música vocal antiga

Es pot gravar la música vocal en estil de tipografia antiga, com s’explica a Notació antiga.

Vegeu també

Referència de la notació: Notació antiga.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).