2.2.3 Acordió

Aquesta secció s’ocupa de la notació que és exclusiva de l’acordió.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).