3.2.3 Creació de metadades al fitxers de sortida

A més de mostrar-se a la sortida impresa, les variables d’encapçalament de \header s’usen per establir les metadades per als fitxers de sortida. Per exemple, amb els fitxers PDF, aquestes metadades poden mostrar-se per part dels lectors de documents com propietats del PDF. Per a cada tipus de fitxers de sortida, sols es consulten les definicions de \header dels blocs que defineixen fitxers separats d’aquest tipus, i els blocs més alts a la jerarquia de blocs. Per tant, per als fitxers PDF, sols afecten a les metadades de PDF de cada document les definicions de \header dels nivells de \book i de nivell superior, mentre que per a fitxers MIDI s’usen totes les capçaleres que estiguin per sobre o al nivell de \score.

Per exemple, si s’estableix la propietat title del bloc header com ‘Sinfonia núm. 1’, el document PDF portarà també aquest títol, i el farà servir com a nom de la seqüència del fitxer MIDI.

\header{
  title = "Sinfonia núm. 1"
}

Si voleu fixar el títol de la sortida impresa amb un text però voleu que la propietat del títol del PDF tingui un text diferent, podeu usar pdftitle como es mostra a continuació.

\header{
  title = "Sinfonia núm. 1"
  pdftitle = "Sinfonia núm. 1 de Beethoven"
}

Totes les variables title, subject, keywords, subtitle, composer, arranger, poet, author i copyright estableixen propietats del PDF i poden fer-se precedir de ‘pdf’ per fixar una propietat del fitxer PDF a un valor diferent del de la sortida impresa.

La propietat de PDF Creator es fixa automàticament a ‘LilyPond’ més la versió actual del LilyPond, y les variables CreationDate i ModDate es fixen a la data i hora actuals. Es pot sobreescriure ModDate mitjançant l’establiment d’un valor per a la variable de capçalera moddate (o pdfmoddate) a una cadena de data de PDF vàlida.

La variable title estableix també el nom de la seqüència per al fitxer MIDI. Es pot usar la variable midititle per fixar el nom de la seqüència independentment del valor usar per a la sortida impresa.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).