5.2.4 Convencions de noms

Cal presentar una panoràmica de les diverses convencions de nomenclatura:


LilyPond — Referència de la notació v2.23.9 (branca de desenvolupament).