3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond

La impressió textual d’una expressió musical en notació del LilyPond pot fer-se amb la funció musical \displayLilyMusic. Per veure el resultat, el més usual és cridar al LilyPond mitjançant la línia d’ordres. Per exemple,

{
  \displayLilyMusic \transpose c a, { c4 e g a bes }
}

imprimeix el següent:

{ a,4 cis e fis g }

De forma predeterminada, el LilyPond imprimeix aquests missatges a la consola junt a la resta dels missatges de la compilació del LilyPond. Per discernir entre aquests missatges i desar el resultat de \displayLilyMusic, canvieu la sortida cap a un fitxer.

lilypond fitxer.ly >resultat.txt

Observeu que el LilyPond no es limita a mostrar l’expressió musical, sinó que també la interpreta (perquè \displayLilyMusic la retorna a més de mostrar-la). Simplement inseriu \displayLilyMusic dins de la música existent amb l’objectiu d’obtenir informació sobre ella.

Per interpretar i mostrar una secció de música a la consola, i al mateix temps suprimir-la del fitxer de sortida, useu l’ordre \void.

{
  \void \displayLilyMusic \transpose c a, { c4 e g a bes }
  c1
}

LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).