3.4 Control de la sortida


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).