1.8 Text

[image of music]

Aquesta secció explica com incloure text (amb diversos estils de format) a les partitures.

Certs elements de text dels que no ens ocupem aquí es presenten a d’altres secciones específiques: Música vocal, Títols i encapçalaments.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).