2.6 Instruments de vent

[image of music]

Aquesta secció inclou elements de notació musical que es plantegen en escriure per a instruments de vent.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).