4.4 Espaiat vertical

L’espaiat vertical es controla amb tres factors: la quantitat d’espai disponible (és a dir, la mida del paper i els marges), la separació entre els sistemes, i la separació entre els pentagrames dins d’un sistema.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.9 (branca de desenvolupament).