5.4 Conceptes i propietats útils


LilyPond — Referència de la notació v2.23.5 (branca de desenvolupament).