3.5.2 Notació sense suport del MIDI

Els següents elements de notació musical no es poder fer sortir pel MIDI:


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).