2.10.3 Música clàssica de Turquia

Aquesta secció destaca els problemes de rellevància per a la notació de la música clàssica de Turquia.


Referències per a música clàssica de Turquia

La música clàssica de Turquia es va desenvolupar a l’Imperi Otomà durant un període aproximadament contemporani amb la música clàssica d’Europa, i s’ha perllongat fins els segles XX i XXI com un tradició viva i característica amb les seves pròpies formes composicionals, teories i estils d’interpretació. Entre les seves característiques més sobresortints està l’ús d’intervals microtonals basats en ‘comes’ de 1/9 de to, a partir dels quals es construeixen les formes melòdiques conegudes com makam (en plural makamlar).

Certs assumptes de rellevància respecte a la música clàssica de Turquia es tracten a altres parts:


Noms de les notes en turc

Les notes a la música clàssica de Turquia tenen tradicionalment noms únics, i la base de les altures sobre divisions de 1/9 de to signifiquen que els makamlar utilitzen un conjunt d’intervals completament diferent de les escales i modes occidentals: koma (1/9 de to), eksik bakiye (3/9), bakiye (4/9), kücük mücenneb (5/9), büyük mücenneb (8/9), tanîni (un to) i artık ikili (12/9 o 13/9 de to).

Des del punt de vista de la notació moderna, és convenient utilitzar les notes occidentals (do, re, mi, … o c, d, e, …) amb alteracions especials que pugen o baixen les notes en intervals de 1/9, 4/9, 5/9 i 8/9 de to. Aquestes alteracions estan definides al fitxer ‘makam.ly’.

La taula següent relaciona:

Nom de l’alteració

sufix

alteració d’altura

büyük mücenneb (sostingut)

-bm

+8/9

kücük mücenneb (sostingut)

-k

+5/9

bakiye (sostingut)

-b

+4/9

koma (sostingut)

-c

+1/9

koma (bemoll)

-fc

-1/9

bakiye (bemoll)

-fb

-4/9

kücük mücenneb (bemoll)

-fk

-5/9

büyük mücenneb (bemoll)

-fbm

-8/9

Per veure una explicació més general sobre la notació musical no occidental, consulteu Notació comuna per a músiques no occidentals.

Vegeu també

Glossari musical: makam, makamlar.

Referència de la notació: Notació comuna per a músiques no occidentals.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).