A.8 El tipus de lletra Emmentaler

El tipus de lletra Emmentaler consisteix en dos subconjunts de glifs. “Feta”, utilitzat per a la notació clásica, i “Parmesan”, usat per a la notació de la música antiga.

Qualsevol glif que estigui comprés dins del tipus de lletra Emmentaler es pot accedir directament usant elements de marcatge de text junt amb nom del glif (segons es mostra a les taules, més endavant). Per exemple:

g^\markup {\musicglyph "scripts.segno" }

or

\markup {\musicglyph "five"}

Per veure més informació, consulteu Donar format al text.


Glifs de clau

[image of music]


Glifs d’indicació de compàs

[image of music]


Glifs de xifres

[image of music]


Glifs d’alteracions

[image of music]


Glifs dels caps de nota predeterminats

[image of music]


Glifs dels caps de nota especials

[image of music]


Glifs dels caps de nota amb formes

[image of music]


Glifs de silencis

[image of music]


Glifs de parèntesis

[image of music]


Glifs de puntets

[image of music]


Glifs de matisos dinàmics

[image of music]


Glifs de inscripcions

[image of music]


Glifs de fletxes

[image of music]


Glifs de puntes de parèntesis

[image of music]


Glifs de pedal

[image of music]


Glifs d’acordió

[image of music]


Glifs de lligadura

[image of music]


Glifs de vaticana

[image of music]


Glifs de medicea

[image of music]


Glifs de Hufnagel

[image of music]


Glifs de mensural

[image of music]


Glifs de neomensural

[image of music]


Glifs de Petrucci

[image of music]


Glifs de Solesmes

[image of music]


Glifs de la notació del cant kievà

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).