2. Notació especialitzada

Aquest capítol explica com crear notació musical per a instruments d’un tipus específic o dins d’estils específics.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.9 (branca de desenvolupament).