3.6.3 Desar els esdeveniments musicals en un fitxer

Els esdeveniments musicals es poden desar en un fitxer pentagrama a pentagrama mitjançant la inclusió d’un fitxer a la nostra partitura principal.

\include "event-listener.ly"

D’aquesta forma es creen un o més fitxers anomenats ‘FILENAME-STAFFNAME.notes’ ó ‘FILENAME-unnamed-staff.notes’ per a cada pentagrama. Observeu que si teniu més d’un pentagrama sense nom, els esdeveniments de tots els pentagrames es barrejaran entre sí dins del mateix fitxer. El resultat té el següent aspecte:

0.000  note   57    4  p-c 2 12
0.000  dynamic f
0.250  note   62    4  p-c 7 12
0.500  note   66    8  p-c 9 12
0.625  note   69    8  p-c 14 12
0.750  rest   4
0.750  breathe

La sintaxi consisteix en una línia delimitada per caràcters de tabulació, amb dos camps fixos en cada línia seguits de paràmetres opcionals.

temps tipus …paràmetres…

Aquesta informació es pot llegir fàcilment per part d’altres programes com guions del Python, i poden ser molt útils per aquells investigadors que volen realitzar una anàlisi musical o fer experiments de reproducció amb el LilyPond.

Advertiments i problemes coneguts

No tots els esdeveniments musicals del LilyPond tenen suport a ‘event-listener.ly’. Es pretén que sigui una “prova de concepte” ben realitzada. Si alguns esdeveniment que voleu veure no apareixen inclosos, copieu ‘event-listener.ly’ a la vostra carpeta del LilyPond i modifiqueu el fitxer de forma que produeixi la informació que desitgeu.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).