5.3.1 Panoràmica de la modificació de les propietats

Cada context és responsable de la creació de certs tipus d’objectes gràfics. Els ajustaments que s’usen per imprimir aquests objectes també s’emmagatzemen per context. Mitjançant la modificació d’aquests ajustaments, es pot alterar l’aparença dels objectes.

Hi ha dos tipus diferents de propietats emmagatzemades als contextos: les propietats de context i les propietats de grob. Les propietats de context són propietats que s’apliquen al context com un tot i controlen la forma en la qual el propi context s’imprimeix. Per contra, les propietats de grob s’apliquen als tipus de grob específics que s’imprimiran dins del context.

Les ordres \set i \unset s’usen per canviar els valors de les propietats de context. Les ordres \override i \revert s’usen per canviar els valors de les propietats de grob.

Vegeu també

Referència de funcionament intern: Backend, All layout objects, OverrideProperty, RevertProperty, PropertySet.

Advertiments i problemes coneguts

El «back-end» o motor de sortida no és massa estricte en la comprovació de tipus de les propietats d’objectes. Les referències cícliques en valors Scheme de propietats poden produir aturades o sortides abruptes, o les dues coses.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).