A. Taules del manual sobre notació


LilyPond — Referència de la notació v2.23.5 (branca de desenvolupament).