5.1 Contextos d’interpretació

Aquesta secció explica que són els contextos i com modificar-los.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Contextos i gravadors.

Fitxers d’inici: ‘ly/engraver-init.ly’, ‘ly/performer-init.ly’.

Fragments de codi Contexts and engravers.

Referència de funcionament intern: Contexts, Engravers and Performers.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).