3.1 Estructura del codi d’entrada

El format principal d’entrada per al Lilypond són fitxers de text. Per convenció, el nom d’aquests fitxers acaba en ‘.ly’.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).