2.8.3 Notació gràfica


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).