2.8.6 Lectures addicionals i partitures d’interès

Aquesta secció suggereix llibres, exemples musicals i altres recursos d’utilitat a l’estudi de la notació musical contemporània.


Llibres i articles sobre notació musical contemporània


Partitures i exemples musicals


LilyPond — Referència de la notació v2.23.8 (branca de desenvolupament).