2.4 Instruments de corda amb trasts

[image of music]

Aquesta secció tracta de diversos aspectes de la notació musical que són exclusius dels instruments de corda amb trasts.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.5 (branca de desenvolupament).