1.3 Expressions

[image of music]

Aquesta secció relaciona diverses marques d’expressió que es poden crear a una partitura.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).