1.7 Anotacions editorials

[image of music]

Aquesta secció tracta de les diverses maneres de modificar l’aspecte de les notes i d’aplicar èmfasi analític o educatiu.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).