3.6.2 Impressió de les expressions musicals de l’Scheme

Vegeu Presentació de les expressions musicals.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.5 (branca de desenvolupament).