5.4.2 Direcció i posició

En gravar música, la direcció i col·locació de molts elements és qüestió d’elecció. Per exemple, les pliques de les notes es poden dirigir cap a munt o cap avall; la lletra, les indicacions dinàmiques i altres marques expressives es poden col·locar a sobre o a sota del pentagrama; el text es pot alinear a l’esquerra, a la dreta o centrada; etc. La majoria d’aquestes eleccions poden deixar-se que el Lilypond les determini automàticament, però en certs casos pot ser desitjable forçar una direcció o col·locació concreta.


Indicadors de direcció de les articulacions

De forma predeterminada algunes direccions sempre són cap amunt o sempre cap avall (per exemple els matisos o el calderó), mentre que d’altres coses poden alternar entre amunt i avall en funció de la direcció de les pliques (com les lligadures o els accents).

Es pot sobreescriure l’acció predeterminada mitjançant el prefixat de l’articulació per un indicador de direcció. Hi ha disponibles tres indicadors de direcció: ^ (que significa “a dalt”, _ (que significa “a sota”) o - (que significa “usar la direcció predeterminada”). L’indicador de direcció es pot normalment ometre, cosa que suposa l’indicador predeterminat -, però cal un indicador de direcció sempre abans de:

Aquestes ordres afecten sols a la nota següent.

\relative {
  c''2( c)
  c2_( c)
  c2( c)
  c2^( c)
}

[image of music]


La propietat de direcció

La posició o direcció de molts objectes de presentació està controlada per la propietat direction.

El valor de la propietat direction es pot establir al valor 1, amb el significat de “cap amunt” o “a sobre”, o a -1, amb el significat “cap avall” o “a sota”. Es poden usar els símbols UP i

Se pueden usar los símbolos UP i DOWN en substitució de 1 i -1 respectivament. La direcció predeterminada es pot especificar establint direction a 0 o a CENTER. De forma alternativa, en molts casos hi ha ordres predefinides per especificar la direcció. Totes elles són de la forma:

\xxxUp, \xxxDown or \xxxNeutral

on \xxxNeutral significa “utilitzar la direcció predeterminada”. Vegeu Objectes interiors al pentagrama.

En algunes ocasions com a l’arpegi, el valor de la propietat direction pot especificar si l’objecte s’ha de col·locar a l’esquerra o a la dreta de l’objecte pare. En aquest cas -1 o LEFT signifiquen “a l’esquerra” i 1 o RIGHT signifiquen “a la dreta”. 0 o CENTER signifiquen “utilitzar la direcció predeterminada”.

Aquestes indicacions afecten a totes les notes fina que són cancel·lades.

\relative {
  c''2( c)
  \slurDown
  c2( c)
  c2( c)
  \slurNeutral
  c2( c)
}

[image of music]

A la música polifònica, en general és millor especificar una veu explícita que canviar la direcció d’un objecte. Per veure més informació, vegeu Veus múltiples.

Vegeu també

Manual de aprenentatge Objectes interiors al pentagrama.

Referència de la notació: Veus múltiples.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.8 (branca de desenvolupament).