2.8.2 Enfocaments contemporanis del ritme

Aquesta secció tracta dels problemes de la notació de les duracions a la música contemporània.


Referències per a enfocaments contemporanis del ritme


Grups de valoració especial a la música contemporània


Compassos contemporanis


Notació polimètrica estesa


Barrat en música contemporània


Línies divisòries a la música contemporània


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).