2.7 Notació d’acords

[image of music]

Els acords es poden escriure al mode d’acords, que reconeix algunes convencions europees tradicionals de nomenclatura d’acords. També es poden imprimir els noms dels acords. A més a més es pot imprimir notació de baix xifrat.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.4 (branca de desenvolupament).