2.1.8 Música vocal antiga

Es pot gravar la música vocal en estil de tipografia antiga, com s’explica a Notació antiga.

Vegeu també

Referència de la notació: Notació antiga.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).