2.10 Músiques del món

El propòsit d’aquesta secció és remarcar els problemes de notació que són de rellevància a les tradicions musicals diferents a l’occidental.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).