2.1 Música vocal

[image of music]

Aquesta secció explica com gravar música vocal, i com assegurar-se que la lletra s’alinea amb les notes de la seva melodia corresponent.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).