2.3 Instruments de corda sense trasts

[image of music]

Aquesta secció aporta informació i referències que resulten útils si s’escriu música per a instruments de cords sense trasts, principalment instruments de corda orquestrals.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).