3.1.4 Noms dels fitxers de sortida

El LilyPond us ofereix uns mecanismes que us permeten controlar els noms de fitxer que s’utilitzen per part dels diversos motors finals en produir els fitxers de sortida.

A la secció anterior havíem vist com el LilyPond evita les coincidències de noms en produir diverses sortides a partir d’un únic fitxer font d’entrada. També podem especificar els nostres propis sufixos per a cada bloc \book, de manera que podem produir, per exemple, fitxers amb els noms ‘eightminiatures-Romanze.pdf’, ‘eightminiatures-Menuetto.pdf’ y ‘eightminiatures-Nocturne.pdf’ afegint una declaració \bookOutputSuffix dins de cada bloc \book.

\book {
 \bookOutputSuffix "Romanze"
 \score { … }
 \paper { … }
}
\book {
 \bookOutputSuffix "Menuetto"
 \score { … }
 \paper { … }
}
\book {
 \bookOutputSuffix "Nocturne"
 \score { … }
 \paper { … }
}

També podem especificar un nom de fitxer de sortida diferent per a cada bloc book, mitjançant la utilització de declaracions \bookOutputName:

\book {
 \bookOutputName "Romanze"
 \score { … }
 \paper { … }
}
\book {
 \bookOutputName "Menuetto"
 \score { … }
 \paper { … }
}
\book {
 \bookOutputName "Nocturne"
 \score { … }
 \paper { … }
}

El codi anterior produeix els següents fitxers de sortida:


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).