A.9 Estils de caps de nota

Es poden usar els següents estils per als caps de les notes.

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).