2.4 Instruments de corda amb trasts

[image of music]

Aquesta secció tracta de diversos aspectes de la notació musical que són exclusius dels instruments de corda amb trasts.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).