5.2.3 Determinació de la propietat del grob

Recordem que volíem canviar la posició del 2 a

c''-2

[image of music]

Atès que el 2 es troba col·locat verticalment sobre la seva nota, hem de negociar amb la interfície associada amb aquesta col·locació. Això es fa usant side-position-interface. La pàgina que descriu aquesta interfície diu:

side-position-interface

Col·locació d’un objecte víctima (aquest mateix) junt a altres objectes (el suport). La propietat direction significa on posar l’objecte víctima en relació al suport (a l’esquerra o a la dreta, a sobre o a sota?)

Sota aquesta descripció, la variable padding (farcit) es descriu com

padding

(dimensió, en espais de pentagrama)

Afegir aquesta quantitat d’espai addicional entre objectes que estan uns junts als altres.

Augmentant el valor de padding, podem allunyar el número de digitació del cap de la nota. L’ordre següent insereix un espai en blanc de tres “espais de pentagrama” entre la nota i la digitació:

\once \override Voice.Fingering.padding = #3

En inserir aquest farcit abans que s’hagi creat l’objecte de digitació, arribem al resultat següent:

\once \override Voice.Fingering.padding = #3
c''-2

[image of music]

En aquest cas, el context d’aquest ajustament és Voice. Vegeu l’apartat dedicat a Fingering_engraver, que diu:

El gravador Fingering_engraver format part dels contextos: … Voice


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).