3.4 Control de la sortida


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).