5. Canvi dels valors predeterminats

L’objectiu del disseny del LilyPond és proporcionar la més alta qualitat dels resultats, de forma predeterminada. Malgrat això, potser heu de canviar aquest resultat predeterminat. La disposició sobre el paper es controla a través d’un ampli nombre de ‘botons i interruptors’ anomenats en el seu conjunt ‘propietats’. Al Manual d’aprenentatge podem trobar una introducció en forma de tutorial a l’accés i a la modificació d’aquestes propietats, vegeu sortida Ajustament de la sortida. S’hauria de llegir aquest tutorial en primer lloc. Aquest capítol cobreix un terreny semblant, però amb un estil més adequat per a un manual de referència.

La descripció definitiva dels controls que estan disponibles per al seu ajustament fi es poden trobar a un document a part: la Referència de funcionament intern. Aquest manual fa una relació de totes les variables, funcions i opcions que es poden trobar al LilyPond. Està escrit com un document HTML, que es pot trobar en en línia, però que també va inclòs al paquet de documentació del LilyPond.

Internament, el LilyPond utilitza el llenguatge Scheme (un dialecte de LISP) per aportar la infraestructura. La sobreescriptura de les decisions de disposició dóna accés efectiu a les interioritats del programa, cosa que requereix codi de l’Scheme com a entrada. Els elements de l’Scheme s’especifiquen dins d’un fitxer ‘.ly’ amb el símbol de coixinet #.1


Notes a peu de pàgina

[1] Tutorial de l’Scheme conté un breu tutorial sobre la introducció de nombres, llistes, cadenes i símbols en Scheme.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).