1.256 quintuplet

ES: cinquillo, quintillo, I: quintina, F: quintolet, D: Quintole, NL: kwintool, DK: kvintol, S: kvintol, FI: kvintoli.

See also

note value.

LilyPond Music Glossary v2.25.17 (development-branch).