C. LilyPond register

Jump to:   %   '   (   ,   .   <   >   [   \   ]   ^   _   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  
Index Entry Section

%
%2.2.2 Werken met invoerbestanden
%{ ... %}2.2.2 Werken met invoerbestanden

'
'Toonhoogten

(
( ... )3.1.3 Overbindingen en legatobogen

,
,Toonhoogten

.
...2.2.2 Werken met invoerbestanden

<
<3.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
< ... >3.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
<<Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
<<3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
<< ... >>Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
<< ... \\ ... >>3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
<< \\ >>4.2.1 I’m hearing Voices

>
>3.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
>>Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
>>3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk

[
[3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
[ ... ]3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen

\
\!Dynamiek
\( ... \)3.1.3 Overbindingen en legatobogen
\<Dynamiek
\>Dynamiek
\acciaccaturaVersieringen
\addlyrics3.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
\addlyrics example5.2.1 Properties of layout objects
\addlyrics, example5.2.2 Properties found in interfaces
\appoggiaturaVersieringen
\autoBeamOff3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
\autoBeamOff4.2.3 Voices and vocals
\autoBeamOn3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
\book4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\book4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\clefSleutel
\consists4.3.5 Adding and removing engravers
\contextSetting context properties with \context
\fDynamiek
\ffDynamiek
\graceVersieringen
\header3.4.2 Titels toevoegen
\header4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\hideThe transparent property
\keyToonsoorten
\layout4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\layoutChanging all contexts of the same type
\lyricmode4.2.3 Voices and vocals
\lyricsto4.2.3 Voices and vocals
\majorToonsoorten
\markup3.1.5 Tekst toevoegen
\mfDynamiek
\midi4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\minorToonsoorten
\mpDynamiek
\new3.2.2 Meerdere notenbalken
\new4.3.2 Creating contexts
\new ChoirStaff4.2.3 Voices and vocals
\new Lyrics4.2.3 Voices and vocals
\new Staff3.2.2 Meerdere notenbalken
\new Voice4.2.2 Explicitly instantiating voices
\omitThe stencil property
\omit5.3.2 Size of objects
\onceThe \once prefix
\once Overriding once only
\oneVoice4.2.2 Explicitly instantiating voices
\overrideThe \override command
\overridePropertyThe \overrideProperty command
\pDynamiek
\partialOpmaat
\ppDynamiek
\relativeToonhoogten
\remove4.3.5 Adding and removing engravers
\revertThe \revert command
\revert Reverting
\score4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
\score4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
\set4.3.4 Modifying context properties
\set, example of usingFingering
\shiftOffNote columns
\shiftOnNote columns
\shiftOnnNote columns
\shiftOnnnNote columns
\singleTying notes across voices
\startTextSpanThe outside-staff-priority property
\stopTextSpanThe outside-staff-priority property
\tempoTempo-aanduidingen
\textLengthOffThe \textLengthOn command
\textLengthOnThe \textLengthOn command
\timeMaatsoort
\timesAntimetrische figuren
\tweakThe \tweak command
\tweak, AccidentalThe \tweak command
\tweak, exampleThe \tweak command
\tweak, exampleThe \tweak command
\tweak, exampleThe \tweak command
\tweak, specific layout objectThe \tweak command
\unset4.3.4 Modifying context properties
\version2.2.2 Werken met invoerbestanden
\voiceFour4.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceFourStyle4.2.1 I’m hearing Voices
\voiceNeutralStyle4.2.1 I’m hearing Voices
\voiceOne4.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceOneStyle4.2.1 I’m hearing Voices
\voiceThree4.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceThreeStyle4.2.1 I’m hearing Voices
\voiceTwo4.2.2 Explicitly instantiating voices
\voiceTwoStyle4.2.1 I’m hearing Voices
\withSetting context properties with \with
\with, example5.3.2 Size of objects
\with, example5.3.2 Size of objects
\with, example5.3.2 Size of objects
\with, example5.3.2 Size of objects
\with, example5.3.3 Length and thickness of objects
\\3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
\\4.2.1 I’m hearing Voices

]
]3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen

^
^Vingerzetting

_
_Vingerzetting

~
~3.1.3 Overbindingen en legatobogen

A
absolute modus3.4.3 Absolute notenamen
absolute notenamen3.4.3 Absolute notenamen
absolute waarden voor toonhoogten3.4.3 Absolute notenamen
accentArticulaties
acciaccaturaVersieringen
accidentalToonhoogten
accidentalVerplaatsingstekens
accidentalWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Accidental, example of overridingThe right-padding property
AccidentalPlacement, example of overridingThe right-padding property
AccidentalsZie ook
accolades2.2.2 Werken met invoerbestanden
accoorden3.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
adding engravers4.3.5 Adding and removing engravers
algemene fouten2.3.2 Enkele algemene fouten
alignAboveContext property, example5.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example5.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example5.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example5.3.2 Size of objects
alignAboveContext property, example5.3.3 Length and thickness of objects
aligning objects on a baselineThe staff-padding property
altSleutel
ambitusChanging a single context
ambitus engraverChanging a single context
anacrouseOpmaat
anacrusisOpmaat
antimetrische figurenAntimetrische figuren
apostrof, enkel aanhalingstekenToonhoogten
Apparent error3.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
appoggiaturaVersieringen
articulatieArticulaties
articulationWaarschuwingen: legatobogen versus overbindingen
articulationArticulaties
Articulations and ornamentationsZie ook
articulations and slursThe outside-staff-priority property
Automatic accidentalsWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Automatic accidentalsZie ook
Automatic beamsZie ook
automatische waardestrepen3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen

B
Bar and bar number checksZie ook
bar numbers, tweaking placementThe outside-staff-priority property
BarLine, example of overridingThe stencil property
BarLine, example of overridingThe stencil property
BarLine, example of overridingThe break-visibility property
BarLine, example of overridingThe color property
BarLine, example of overridingThe color property
BarLine, example of overridingThe color property
BarLine, example of overridingThe color property
basSleutel
beamNootlengten (ritmen)
beam3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
Beam, example of overridingThe positions property
beaming and lyrics4.2.3 Voices and vocals
beams, controlling manuallyThe positions property
bestanden, tips om te maken2.4.1 Weggelaten materiaal
bestandsstructuur4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
blokcommentaar2.2.2 Werken met invoerbestanden
blokcommentaar2.2.2 Werken met invoerbestanden
boek4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
boek4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
boek blok, impliciet4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
boog, frasering3.1.3 Overbindingen en legatobogen
bound-details property, exampleThe outside-staff-priority property
bound-details property, exampleThe outside-staff-priority property
bouwen van bestanden, tips2.4.1 Weggelaten materiaal
brace3.2.3 Notenbalkgroepen
bracket types4.1.4 On the un-nestedness of brackets and ties
bracket, tripletThe \tweak command
bracket, tupletThe \tweak command
brackets, enclosing vs. marking4.1.4 On the un-nestedness of brackets and ties
brackets, nesting4.1.4 On the un-nestedness of brackets and ties
break-visibility propertyThe break-visibility property
break-visibility property, exampleThe break-visibility property

C
Calculations in Scheme5.2.3 Types of properties
Callback functions5.6.5 Advanced tweaks with Scheme
centerThe direction property
Changing context default settingsZie ook
Changing context default settingsZie ook
changing size of objects5.3.2 Size of objects
choir staff4.2.3 Voices and vocals
ChoirStaff3.2.3 Notenbalkgroepen
ChoirStaff4.2.3 Voices and vocals
chord3.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
Chorded notesZie ook
ChordNames3.2.2 Meerdere notenbalken
chords vs. voices4.2.1 I’m hearing Voices
clefSleutel
ClefZie ook
Clef, example of overridingThe color property
Clef, example of overriding5.3.2 Size of objects
Clef, example of overriding5.3.2 Size of objects
Clef, example of overriding5.3.2 Size of objects
Clef, example of overriding5.3.3 Length and thickness of objects
Collision resolution5.5.3 Real music example
collisions, notesNote columns
color propertyThe color property
color property, exampleThe \override command
color property, exampleThe \revert command
color property, exampleThe \once prefix
color property, exampleThe \tweak command
color property, exampleThe \tweak command
color property, exampleThe color property
color property, exampleThe color property
color property, exampleThe color property
color property, exampleThe color property
color property, setting to Scheme procedure5.6.5 Advanced tweaks with Scheme
color, rgbThe color property
color, X11The color property
combineren van gelijktijdige uitdrukkingenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
Command-line usage1.4 Command line setup
commentaar2.2.2 Werken met invoerbestanden
commentaar, blok2.2.2 Werken met invoerbestanden
commentaar, regel2.2.2 Werken met invoerbestanden
commentaren2.2.2 Werken met invoerbestanden
Common2.3.2 Enkele algemene fouten
compileren2.1 Het compileren van een bestand
compound music expression4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
concurrent music4.2.1 I’m hearing Voices
contents of a score block4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
context3.2.2 Meerdere notenbalken
context properties4.3.4 Modifying context properties
context properties, modifying4.3.4 Modifying context properties
context properties, setting with \contextSetting context properties with \context
context properties, setting with \withSetting context properties with \with
context, finding Finding the context
context, identifying correct Finding the context
context, notatie3.2.2 Meerdere notenbalken
context, Voice4.2.1 I’m hearing Voices
contexten, impliciet4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
Contexts4.3.4 Modifying context properties
ContextsZie ook
Contexts explainedZie ook
contexts explained4.3.1 Contexts explained
contexts, creating4.3.2 Creating contexts
contexts, naming4.3.2 Creating contexts
controlling tuplets, slurs, phrasing slurs, and beams manuallyThe positions property
creating contexts4.3.2 Creating contexts
Creating contextsZie ook
Creating MIDI files4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
Creating titles headers and footers3.4.2 Titels toevoegen
crescendoDynamiek

D
decrescendoDynamiek
default properties, reverting to Reverting
Difficult tweaksThe \overrideProperty command
direction property, exampleThe \tweak command
direction property, exampleThe direction property
direction property, exampleFingering
Displaying stavesZie ook
distances5.3.3 Length and thickness of objects
dotted noteNootlengten (ritmen)
doubleVerplaatsingstekens
double flatVerplaatsingstekens
downThe direction property
Download1.1 Graphical setup under GNU/Linux
Download1.2 Graphical setup under Windows
Download1.3 Graphical setup under macOS
Download1.4 Command line setup
dubbelkruisVerplaatsingstekens
dubbelmolVerplaatsingstekens
durationNootlengten (ritmen)
DynamicLineSpanner, example of overridingThe staff-padding property
dynamicsDynamiek
DynamicsZie ook
dynamics, tweaking placementDynamics placement
DynamicText, example of overridingGrob sizing
DynamicText, example of overridingGrob sizing
DynamicText, example of overridingThe staff-padding property
dynamiekDynamiek

E
Easier1. Installing
eenvoudige notatie2.2.1 Eenvoudige notatie
eerste voorbeeld2.1 Het compileren van een bestand
engravers4.3.3 Engravers explained
Engravers and PerformersZie ook
engravers, adding4.3.5 Adding and removing engravers
engravers, removing4.3.5 Adding and removing engravers
enkelbalks polyfonie3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
esVerplaatsingstekens
esesVerplaatsingstekens
example of writing a score4.4.3 Building a score from scratch
expressies2.2.2 Werken met invoerbestanden
extender line3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
extra-offset property5.5.1 Moving objects
extra-offset property, exampleThe extra-offset property
extra-spacing-widthGrob sizing
extra-spacing-width property5.5.1 Moving objects
extra-spacing-width property, exampleGrob sizing
extra-spacing-width property, exampleGrob sizing
extra-spacing-width property, exampleThe staff-padding property

F
fermata, implementing in MIDISimulating a fermata in MIDI
File structure4.1 Hoe LilyPond-invoerbestanden werken
File structure4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
File structureZie ook
fingeringVingerzetting
fingering exampleFingering
fingering exampleFingering
fingering exampleFingering
fingering exampleFingering
Fingering instructionsZie ook
fingering, chordsFingering
Fingering, example of overridingFingering
Fingering, example of overridingThe extra-offset property
fingering, placementFingering
fingeringOrientations property, exampleFingering
fixing overlapping notationThe padding property
flatVerplaatsingstekens
flatWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
font-series property, example5.6.2 Using variables for tweaks
font-shape property, example5.2.2 Properties found in interfaces
font-shape property, example5.6.2 Using variables for tweaks
font-size property, exampleThe \tweak command
font-size property, exampleThe \tweak command
fontSize property, example5.3.2 Size of objects
fontSize property, example5.3.3 Length and thickness of objects
fontSize, default and settingSetting context properties with \with
force-hshift property5.5.1 Moving objects
force-hshift property, exampleThe force-hshift property
force-hshift property, example5.5.3 Real music example
fouten, algemene2.3.2 Enkele algemene fouten
fraseringsboog3.1.3 Overbindingen en legatobogen

G
gebruik van variables3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
gelijktijdige uitdrukkingenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
gelijktijdige uitdrukkingen en relatieve notenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
gepuncteerde nootNootlengten (ritmen)
Grace notesZie ook
grace notesVersieringen
GrandStaff3.2.3 Notenbalkgroepen
graphical objects4.4.3 Building a score from scratch
grob5.1.2 Objects and interfaces
grob sizingGrob sizing
grobs4.4.3 Building a score from scratch
grobs, moving colliding5.5.1 Moving objects
grobs, positioningThe extra-offset property
grobs, properties of5.2.1 Properties of layout objects

H
haakjes, gekruld2.2.2 Werken met invoerbestanden
half noteNootlengten (ritmen)
halve nootNootlengten (ritmen)
handleiding, lezen2.4.1 Weggelaten materiaal
HandleidingenLilyPond – Beginnershandleiding
HandleidingenLilyPond – Beginnershandleiding
handmatige waardestrepen3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
hele nootNootlengten (ritmen)
het lezen van de handleiding2.4.1 Weggelaten materiaal
hiding objects5.6.1 Other uses for tweaks
hoe de handleidingen te lezen2.4.1 Weggelaten materiaal
hoofdlettergevoelig2.1 Het compileren van een bestand
hoofdlettergevoelig2.2.2 Werken met invoerbestanden
hymn structure4.2.3 Voices and vocals

I
identifiers3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
impliciet boek blok4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
impliciete contexten4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
Input modes4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
interface5.1.2 Objects and interfaces
interface5.1.2 Objects and interfaces
interface5.2.2 Properties found in interfaces
interface properties5.2.2 Properties found in interfaces
Internals Reference5.2 The Internals Reference manual
Internals Reference manual5.2.1 Properties of layout objects
Internals Reference, example of using5.2.1 Properties of layout objects
intervalToonhoogten
invisible objects5.6.1 Other uses for tweaks
invoer versus layoutToonsoorten
invoerformaat4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
isVerplaatsingstekens
isisVerplaatsingstekens
italic, example5.2.2 Properties found in interfaces

K
Key signatureZie ook
key signatureToonsoorten
key signatureWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Keyboard and other multi-staff instrumentsZie ook
klikbare voorbeelden2.4.1 Weggelaten materiaal
kommaToonhoogten
koorbalk3.2.3 Notenbalkgroepen
kop4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
kopjes3.4.2 Titels toevoegen
kruisVerplaatsingstekens
kruis, dubbelVerplaatsingstekens
kwartnootNootlengten (ritmen)

L
layers4.2.1 I’m hearing Voices
layout object5.1.2 Objects and interfaces
layout objects, properties of5.2.1 Properties of layout objects
layout versus invoerToonsoorten
legatobogen versus overbindingenFraseringsbogen
legatoboog3.1.3 Overbindingen en legatobogen
legatolijn3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
lengtenNootlengten (ritmen)
lengten noterenNootlengten (ritmen)
length5.3.3 Length and thickness of objects
liedjes3.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
liedteksten3.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
liedteksten en meerdere notenbalken3.3.3 Liedteksten bij meerdere notenbalken
liedteksten, uitrichten3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
liedteksten, woorden met meerdere lettergrepen3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
LilyPond Scheme syntaxThe \override command
List of colorsThe color property
List of colorsThe color property
Lyrics3.2.2 Meerdere notenbalken
lyrics3.3.1 Het zetten van eenvoudige liedjes
Lyrics4.2.3 Voices and vocals
lyrics and beaming4.2.3 Voices and vocals
Lyrics context, creating4.2.3 Voices and vocals
lyrics, linking to voice4.2.3 Voices and vocals
LyricText, example of overriding5.2.2 Properties found in interfaces
LyricText, example of overriding5.6.2 Using variables for tweaks

M
maatsoortMaatsoort
macro’s3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
magstep5.3.3 Length and thickness of objects
magstep function, example of using5.3.3 Length and thickness of objects
majeur, grootToonsoorten
majorToonsoorten
manuaalbalk3.2.3 Notenbalkgroepen
Manual beamsZie ook
manually controlling tuplets, slurs, phrasing slurs, and beamsThe positions property
markup3.1.5 Tekst toevoegen
markup example5.4.1 Automatic behavior
markup text, allowing collisionsThe \textLengthOn command
meerdere notenbalkenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
meerdere notenbalken3.2.2 Meerdere notenbalken
meerdere notenbalken en liedteksten3.3.3 Liedteksten bij meerdere notenbalken
meerdere stemmen3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
melisma3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
metronomeTempo-aanduidingen
metronome mark, tweaking placementThe outside-staff-priority property
metronome marksTempo-aanduidingen
MetronomeMark, example of overridingThe padding property
MetronomeMark, example of overridingSimulating a fermata in MIDI
MetronomeMark, example of overridingSimulating a fermata in MIDI
middle CToonhoogten
midi4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
mineur, kleinToonsoorten
minorToonsoorten
Modifying context plug-insZie ook
modifying context properties4.3.4 Modifying context properties
Modifying propertiesThe padding property
modifying templates4.4.1 Soprano and cello
Modifying ties and slursThe positions property
molVerplaatsingstekens
mol, dubbelVerplaatsingstekens
moving colliding grobs5.5.1 Moving objects
moving colliding objects5.5.1 Moving objects
moving overlapping objects5.5.1 Moving objects
MultiMeasureRest, example of overridingThe staff-position property
Multiple scores in a book4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
multiple vocal verses4.2.3 Voices and vocals
Multiple voicesZie ook
multiple voices4.2.1 I’m hearing Voices
Multiple voicesZie ook
music expression, compound4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
music, concurrent4.2.1 I’m hearing Voices
music, simultaneous4.2.1 I’m hearing Voices
Musical notation3.4.4 Na het leerboek
muziekuitdrukking3.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard
muziekuitdrukking, samengesteld3.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard

N
naming contexts4.3.2 Creating contexts
naming conventions for objects5.1.3 Naming conventions of objects and properties
naming conventions for properties5.1.3 Naming conventions of objects and properties
naslagVersieringen
naturalWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
nesting music expressions4.2.2 Explicitly instantiating voices
nesting simultaneous constructs4.2.2 Explicitly instantiating voices
nesting voices4.2.2 Explicitly instantiating voices
neutralThe direction property
new contexts4.3.2 Creating contexts
nootlengtenNootlengten (ritmen)
nootlengten in accoorden3.2.4 Het combineren van noten tot accoorden
notatie, eenvoudig2.2.1 Eenvoudige notatie
notatiecontext3.2.2 Meerdere notenbalken
note collisionsNote columns
note columnNote columns
Note names inVerplaatsingstekens
Note names in other languagesZie ook
note valueAntimetrische figuren
NoteColumn, example of overridingThe force-hshift property
NoteColumn, example of overriding5.5.3 Real music example
NoteHead, example of overridingThe \override command
NoteHead, example of overridingThe \revert command
NoteHead, example of overridingThe \once prefix
NoteHead, example of overridingThe \tweak command
NoteHead, example of overridingThe color property
NoteHead, example of overriding5.6.5 Advanced tweaks with Scheme
notenamen3.4.3 Absolute notenamen
notenamen, absolute3.4.3 Absolute notenamen
notenbalk, koor3.2.3 Notenbalkgroepen
notenbalk, manuaal3.2.3 Notenbalkgroepen
notenbalk, piano3.2.3 Notenbalkgroepen
notenbalken, meerdereSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
notenbalken, meerdere3.2.2 Meerdere notenbalken
notenbalkgroep3.2.3 Notenbalkgroepen
notes, spreading out with textThe \textLengthOn command

O
object5.1.2 Objects and interfaces
object collision within a staffThe staff-position property
object properties5.1.2 Objects and interfaces
object, layout5.1.2 Objects and interfaces
objects, aligning on a baselineThe staff-padding property
objects, changing size of5.3.2 Size of objects
objects, graphical4.4.3 Building a score from scratch
objects, hiding5.6.1 Other uses for tweaks
objects, invisible5.6.1 Other uses for tweaks
objects, making invisible5.6.1 Other uses for tweaks
objects, moving colliding5.5.1 Moving objects
objects, naming conventions5.1.3 Naming conventions of objects and properties
objects, outside-staff5.4.1 Automatic behavior
objects, positioningThe extra-offset property
objects, removing5.6.1 Other uses for tweaks
objects, size of5.3.2 Size of objects
objects, within-staff5.4.1 Automatic behavior
octaveToonhoogten
once override Overriding once only
onvolledige maatOpmaat
oplossen van problemen2.3 Omgaan met foutmeldingen
opmaak3.1.5 Tekst toevoegen
opmaak4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
opmaakblok, effect van locatie4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
opmaatOpmaat
ossia4.1.3 Nesting music expressions
ossia5.3.2 Size of objects
Ossia stavesZie ook
ossias4.1.3 Nesting music expressions
ottava bracketThe outside-staff-priority property
outside-staff objects5.4.1 Automatic behavior
outside-staff-priority property, exampleThe outside-staff-priority property
outside-staff-priority property, exampleThe \textLengthOn command
overbinding3.1.3 Overbindingen en legatobogen
overlapping notationThe padding property
override commandThe \override command
override example5.2.1 Properties of layout objects
override syntaxThe \override command
overrideProperty commandThe \overrideProperty command
overriding once only Overriding once only
Overview of modifying properties4.4.3 Building a score from scratch

P
padding5.5.1 Moving objects
paddingThe padding property
padding property5.5.1 Moving objects
padding property, exampleThe padding property
padding property, exampleThe padding property
Painting objects whiteThe color property
partituren, verscheidene4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
partituur4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
phrasingFraseringsbogen
Phrasing slursZie ook
phrasing slurs, controlling manuallyThe positions property
PhrasingSlur, example of overridingThe positions property
pianobalk3.2.3 Notenbalkgroepen
PianoStaff3.2.3 Notenbalkgroepen
pitchToonhoogten
pitchWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
Pitch namesWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
polyfonieSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
polyfonie3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
polyphonySimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
polyphony and relative note entry4.2.1 I’m hearing Voices
positioning grobsThe extra-offset property
positioning objectsThe extra-offset property
positions property5.5.1 Moving objects
positions property, exampleThe positions property
positions property, exampleThe positions property
problemen oplossen2.3 Omgaan met foutmeldingen
properties in interfaces5.2.2 Properties found in interfaces
properties of grobs5.2.1 Properties of layout objects
properties of layout objects5.2.1 Properties of layout objects
properties operating in contexts4.3.4 Modifying context properties
properties, naming conventions5.1.3 Naming conventions of objects and properties
properties, object5.1.2 Objects and interfaces
properties, sub-properties4.4.3 Building a score from scratch
property types5.2.3 Types of properties

Q
quarter noteNootlengten (ritmen)

R
regelcommentaar2.2.2 Werken met invoerbestanden
regercommentaar2.2.2 Werken met invoerbestanden
rehearsal marks, tweaking placementThe outside-staff-priority property
relatieve modusToonhoogten
relatieve modus, en toevallige tekensToonhoogten
relatieve noten en gelijktijdige muziekSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
relatieve noten en gelijktijdige uitdrukkingenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
relative note entry and polyphony4.2.1 I’m hearing Voices
removing engravers4.3.5 Adding and removing engravers
removing objects5.6.1 Other uses for tweaks
restRusten
revert Reverting
revert commandThe \revert command
reverting to a single voice4.2.2 Explicitly instantiating voices
rgb colorsThe color property
rgb-colorThe color property
right-padding property5.5.1 Moving objects
right-padding propertyThe right-padding property
right-padding property, exampleThe right-padding property
ritmenNootlengten (ritmen)
rustRusten
rust, spatie3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
rusten noterenRusten

S
samengestelde muziekuitdrukking3.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard
SATB structure4.2.3 Voices and vocals
SATB template4.4.2 Four-part SATB vocal score
scaleToonhoogten
Scheme tutorial5.2.2 Properties found in interfaces
Scheme tutorialZie ook
Scheme tutorialZie ook
Scheme tutorial Installed from a package manager or compiled from source
Scheme tutorial5.6.5 Advanced tweaks with Scheme
Score3.2.2 Meerdere notenbalken
score4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
score block, contents of4.1.2 Score is a (single) compound musical expression
Score layout4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
score, example of writing4.4.3 Building a score from scratch
Script, example of overridingThe padding property
self-alignment-X property5.5.1 Moving objects
self-alignment-X property, exampleThe self-alignment-X property
setting properties within contexts4.3.4 Modifying context properties
sharpVerplaatsingstekens
sharpWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
shift commandsNote columns
simultane muziek en relatieve notenSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
simultaneous music4.2.1 I’m hearing Voices
Simultaneous notesZie ook
size of objects5.3.2 Size of objects
size, changing5.3.3 Length and thickness of objects
sizing grobsGrob sizing
sjablonen2.4.1 Weggelaten materiaal
sleutelSleutel
slurLegatobogen
slurFraseringsbogen
slurWaarschuwingen: legatobogen versus overbindingen
Slur example of overriding5.2.1 Properties of layout objects
Slur, example of overriding Overriding once only
Slur, example of overriding Reverting
Slur, example of overriding Reverting
SlursZie ook
slurs and articulationsThe outside-staff-priority property
slurs and outside-staff-priorityThe outside-staff-priority property
slurs crossing brackets4.2.1 I’m hearing Voices
slurs, controlling manuallyThe positions property
sopraanSleutel
spacing notes4.2.2 Explicitly instantiating voices
spanner5.1.2 Objects and interfaces
spannersThe outside-staff-priority property
spatierust3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
speelwijzeArticulaties
staccatoArticulaties
staff3.2.3 Notenbalkgroepen
Staff3.2.2 Meerdere notenbalken
staff line spacing, changing5.3.3 Length and thickness of objects
staff, positioning4.1.3 Nesting music expressions
staff-padding property5.5.1 Moving objects
staff-padding property, exampleThe staff-padding property
staff-position property5.5.1 Moving objects
staff-position property, exampleThe staff-position property
staff-position property, example5.5.3 Real music example
staff-space property, example5.3.3 Length and thickness of objects
StaffSymbol, example of overridingThe color property
StaffSymbol, example of overriding5.3.3 Length and thickness of objects
staves, stretchability4.4.3 Building a score from scratch
staves, temporary4.1.3 Nesting music expressions
stem directions and voices4.2.1 I’m hearing Voices
stem down4.2.1 I’m hearing Voices
stem length, changing5.3.3 Length and thickness of objects
stem up4.2.1 I’m hearing Voices
Stem, example of overridingThe color property
Stem, example of overridingThe direction property
Stem, example of overriding5.5.3 Real music example
Stem, example of overridingTying notes across voices
stemmen, meerdere op een balk3.2.5 Polyfonie binnen een notenbalk
stencil propertyThe stencil property
stencil property, exampleThe stencil property
stencil property, exampleThe stencil property
stencil property, exampleThe transparent property
stencil property, example5.3.3 Length and thickness of objects
stencil property, exampleThe right-padding property
stencil property, exampleSimulating a fermata in MIDI
stencil property, use ofSimulating a fermata in MIDI
streepjes3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
stretchability of staves4.4.3 Building a score from scratch
StringNumber, example of overridingThe self-alignment-X property
Structure of a scoreZie ook
sub-properties4.4.3 Building a score from scratch
Suggestions for writing2.4.3 Overzicht van handleidingen
system3.2.3 Notenbalkgroepen
systemZie ook
systemZie ook

T
tekens toegestaan in variabelen3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
tekst, toevoegen3.1.5 Tekst toevoegen
template, modifying4.4.1 Soprano and cello
template, SATB4.4.2 Four-part SATB vocal score
template, writing your own4.4.3 Building a score from scratch
tempo indicationTempo-aanduidingen
tempo marksTempo-aanduidingen
temporary staves4.1.3 Nesting music expressions
tenorSleutel
text property, exampleThe \tweak command
text property, exampleThe right-padding property
text spannerThe outside-staff-priority property
Text spannersThe outside-staff-priority property
TextScript, example of overridingThe outside-staff-priority property
TextScript, example of overridingThe \textLengthOn command
TextSpanner, example of overridingThe outside-staff-priority property
TextSpanner, example of overridingThe outside-staff-priority property
The set commandZie ook
The tweak commandZie ook
thickness5.3.3 Length and thickness of objects
thickness property, example5.2.1 Properties of layout objects
thickness property, example Overriding once only
thickness property, example Reverting
thickness property, example Reverting
tieOverbindingen
tieWaarschuwingen: legatobogen versus overbindingen
Tie, example of overriding5.5.3 Real music example
TiesZie ook
ties crossing brackets4.2.1 I’m hearing Voices
time signatureMaatsoort
Time signatureZie ook
TimeSignature, example of overridingThe transparent property
TimeSignature, example of overridingThe transparent property
TimeSignature, example of overridingThe color property
TimeSignature, example of overriding5.3.2 Size of objects
TimeSignature, example of overriding5.3.2 Size of objects
TimeSignature, example of overriding5.3.2 Size of objects
TimeSignature, example of overriding5.3.3 Length and thickness of objects
tips voor het bouwen van bestanden2.4.1 Weggelaten materiaal
titel3.4.2 Titels toevoegen
titelblok3.4.2 Titels toevoegen
toevallige tekens en relatieve modusToonhoogten
toevallige tekens en toonsoortToonsoorten
toevallige tekens en toonsoortenVerplaatsingstekens
toevoegen van tekst text3.1.5 Tekst toevoegen
toonhoogtenToonhoogten
toonhoogten, absolute waarden3.4.3 Absolute notenamen
toonsoortToonsoorten
toonsoort, zetten vanVerplaatsingstekens
Top2.4.3 Overzicht van handleidingen
Top2.4.3 Overzicht van handleidingen
transparencyThe transparent property
transparent propertyThe transparent property
transparent property, exampleThe \tweak command
transparent property, exampleThe transparent property
transparent property, example5.5.3 Real music example
transparent property, exampleTying notes across voices
transparent property, exampleSimulating a fermata in MIDI
transparent property, use of5.6.1 Other uses for tweaks
transpositionWaarschuwing: toonsoorten en toonhoogten
triolenAntimetrische figuren
tripletAntimetrische figuren
triplet bracketThe \tweak command
triplets, nestedThe \tweak command
Troubleshooting2.3.1 Algemene tips voor het oplossen van problemen
Tunable context properties4.3.4 Modifying context properties
Tunable context propertiesZie ook
tuplet beams, controlling manuallyThe positions property
tuplet bracketThe \tweak command
tuplet-number function, exampleThe \tweak command
TupletBracketThe \tweak command
TupletNumber, example of overridingThe \tweak command
TupletsZie ook
tuplets, nestedThe \tweak command
tweak commandThe \tweak command
tweak, generated from overrideTying notes across voices
tweaking bar number placementThe outside-staff-priority property
tweaking dynamics placementDynamics placement
tweaking methods5.1.4 Tweaking methods
tweaking metronome mark placementThe outside-staff-priority property
tweaking rehearsal mark placementThe outside-staff-priority property
tweaks, using variables for5.6.2 Using variables for tweaks
tying notes across voicesTying notes across voices

U
uitdrukking, muziek3.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard
uitdrukkingen, gelijktijdigSimultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken
uitrichten van liedteksten3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
underscore3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
upThe direction property
UpbeatsZie ook
Updating files with convert-ly4.4.4 Saving typing with variables and functions
using variables for tweaks5.6.2 Using variables for tweaks

V
variabelen3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variabelen4.1.1 Inleiding in de LilyPond-bestandsstructuur
variabelen toekennen3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variabelen, definiëren3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variabelen, toegestane tekens in3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variables4.4.4 Saving typing with variables and functions
variables4.4.4 Saving typing with variables and functions
variables gebruiken3.4.1 Stukken organiseren met variabelen
variables, using for tweaks5.6.2 Using variables for tweaks
verplaatsingstekensVerplaatsingstekens
verplaatsingstekens en toonsoortToonsoorten
verses, multiple vocal4.2.3 Voices and vocals
versie2.2.2 Werken met invoerbestanden
versie aangeven2.2.2 Werken met invoerbestanden
versienummer2.2.2 Werken met invoerbestanden
versieringenVersieringen
vingerzettingVingerzetting
vioolSleutel
Vocal musicZie ook
Vocal musicZie ook
Vocal musicZie ook
vocal score structure4.2.3 Voices and vocals
vocal scores with multiple verses4.2.3 Voices and vocals
Voice3.2.2 Meerdere notenbalken
Voice context4.2.1 I’m hearing Voices
voice contexts, creating4.2.2 Explicitly instantiating voices
voices and stem directions4.2.1 I’m hearing Voices
voices crossing brackets4.2.1 I’m hearing Voices
voices vs. chords4.2.1 I’m hearing Voices
voices, multiple4.2.1 I’m hearing Voices
voices, naming4.2.1 I’m hearing Voices
voices, nesting4.2.2 Explicitly instantiating voices
voices, reverting to single4.2.2 Explicitly instantiating voices
voices, temporary4.2.2 Explicitly instantiating voices
voorbeeld, eerste2.1 Het compileren van een bestand
voorbeelden, aanklikbaar2.4.1 Weggelaten materiaal
voorslagVersieringen

W
waardestrepen3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
waardestrepen, automatisch3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
waardestrepen, handmatig3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
waardestrepen, met de hand3.1.6 Automatische en handmatige waardestrepen
whole noteNootlengten (ritmen)
within-staff objects5.4.1 Automatic behavior
witruimteongevoelig2.2.2 Werken met invoerbestanden
woorden met meerdere lettergrepen in liedteksten3.3.2 Liedteksten uitrichten op een melodie
writing a score, example4.4.3 Building a score from scratch
Writing pitchesZie ook
Writing restsZie ook
Writing rhythmsZie ook
Writing textZie ook

X
X11 colorsThe color property
x11-colorThe color property
x11-color function, example of using5.6.5 Advanced tweaks with Scheme
x11-color, example of usingThe color property

Jump to:   %   '   (   ,   .   <   >   [   \   ]   ^   _   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  

LilyPond – Beginnershandleiding v2.24.3 (stabiele tak).